วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว ประเภทข่าว สถานะข่าว
2021-09-13 10:03:23 ปฎิทินวันทำงานของบริษัท ข่าวสมัครงาน ข่าวปกติ
2021-09-06 16:49:05 ข่าวสมัครงาน ข่าวสมัครงาน ข่าวปกติ
2021-09-04 07:54:04 Press Craft (Thailand) Co.,Ltd. ข่าวอื่นๆ ข่าวปกติ
2021-09-03 15:43:19 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2564 ข่าวกิจกรรม ข่าวปกติ
2021-09-03 15:41:27 นโยบายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 ข่าวกิจกรรม ข่าวปกติ
วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว ประเภทข่าว สถานะข่าว
2021-09-13 10:03:23 ปฎิทินวันทำงานของบริษัท ข่าวสมัครงาน ข่าวปกติ
2021-09-06 16:49:05 ข่าวสมัครงาน ข่าวสมัครงาน ข่าวปกติ
วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว ประเภทข่าว สถานะข่าว
2021-09-03 15:43:19 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2564 ข่าวกิจกรรม ข่าวปกติ
2021-09-03 15:41:27 นโยบายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 ข่าวกิจกรรม ข่าวปกติ
วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว ประเภทข่าว สถานะข่าว
2021-09-04 07:54:04 Press Craft (Thailand) Co.,Ltd. ข่าวอื่นๆ ข่าวปกติ

With press and painting processes, our production group produces originality and creativity.

We are a skilled product engineer group, able to answer to all kinds of customer needs with a wide variety of products, produced on press machines with tonnage ranging from 35 to 600 tons and electrostatic powder-coating machines. It is our mission to continually pursue the customer's satisfaction.

Electrostatic Painting Line

KOMATSU Press MC 600Ton

Line RY 150Tons

Heat Resistant Painting Line

Line Pacer 200Tons

Roll Forming Machines

Machining Center

CNC video machine

SOLAR CELL MOUNTING PRODUCTS

Company policy

The company is made up of people. By working sincerely nurturing true ability and increase trust we can do our best for people and for the world.

Affiliated Company