ABOUT US

SOHBI GROUP

ประวัติการก่อตั้งบริษัท


บริษัท เพรสคราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด. ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น. และ มีบริษัทในเครืออยู่ ที่ประเทศจีน 2 โรงงาน. ประเทศฟิลิปปินส์ 1 โรงงาน , ประเทศโปแลนด์ 1โรงงาน. และ ในประเทศไทยมี 2 โรงงาน คือ บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ ตั้งอยู่ที่จังหวัด ชลบุรี และ บริษัท เพรสคราฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด. ก่อตั้งเมื่อเดือน 9 ปี ค.ศ. 1995 บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ . บริษัท ของเรามีกระบวนการตั้งแต่ ออกแบบแม่พิมพ์ Press, Tap, Spot, Rivet, Laser, Painting และ Screen สามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการผลิตเป็นชิ้นงานขาย


MANAGING DIRECTOR
1. ต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

2. ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาเติบโตของบริษัท

3. ต้องพัฒนาบริษัทและนำมาซึ่งความสุขให้กับพนักงาน

4. ต้องดำเนินมาตรการรับมือกับภาวะโลกร้อน
祖父江 公晴

MR. KIMIHARU SOFUE

Policy


SPEED (สปีด) - ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว

スピーディな対応

Factor (แฟคเตอร์) - ความรวดเร็ว

ファクター分析

GLOBAL (โกลบอล) - พัฒนาก้าวสู่ความเป็นสากล

グローバルに展開

RULE (รูล) - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นตอน

ルールを守り行動

Main Customer


CANON PRACHINBURI

NEC PLATFORMS

SHARP MANUFACTURING

CANON HI-TECH (AYUTTHAYA)

PIONEER MANUFACTURING

THAI TOSHIBA ELECTRIC INDUSTRIES

OKI DATA MANUFACTURING

CANON HI-TECH (NAKORNRATCHASIMA)

ACME INDUSTRY

THAI KOTOBUKI

NK MECHATRONICS

FUNAI

TENMA

SHARP APPLIANCES

RISO INDUSTRY

SUZUKI MOTOR

Activity

Giving scholarships to students

scholarships

Award to employees

Newyear 2022

Donate PPE kits to hospitals

Donate masks to hospitals

Company birthday party

Donate masks to communities

Reforestation activities

Annual cleaning activities

แนวคิดและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งที่หาค่าเปรียบไม่ได้ในโลกนี้ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเล็งเห็นคุณค่าบวกกับการประคับประคองสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์สูงสุดไว้อย่างต่อเนื่องในอนาคต การบริโภคจำนวนรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่อาศัยผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่แลกมาด้วยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก จะต้องทำการปรับแก้โดยเน้นและสร้างระบบพื้นฐานการอยู่รอดร่วมกัน ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลักดันภาระต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดสำหรับบริษัทเพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปที่มีมาตรฐานและได้คำนึงถึงการอนุรักษ์(สิ่งแวดล้อม) ให้มีความสมบูรณ์อย่างจริงใจและเอาจริงเอาจัง ดังนั้นการถ่ายทอดเจตนารมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้พนักงานในองค์กรทั้งหมด ปลูกฝังให้เกิดความรักต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว พฤติกรรมดังกล่าวเริ่มจากการผลิตประจำวันที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับสิ่งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ทีละก้าวๆ ด้วยารสร้างพนักงานแต่ละคนให้มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม